Allosome teriminin tıbbi anlamı; n. See: Heterochromosome.