Allosyndesis teriminin tıbbi anlamı; n. bir "polpyloid" içersinde aykırı (karşıt ana babadan gelen) homolog kromozom çitfinin bulunması.