Allotriophagy teriminin tıbbi anlamı; n. Tebeşir veya kül ve çabur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.