Allotropism, Allotropy teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Alotropi Bir cismin farklı özelliklerde değişik şekiller taşıması. Oksijen, ozon: Orto ve parahidrojen: Rombik kükürt ve monoklinik kükürt alotropiyi tanımlayan şekiller olup "allotrope" adını alırlar. Alotropi kelimesi ikmya alemine Berzelius ile girmiştir. Bir elementin alotropları, o elementin atomlarının molekül ve kristal kuruluşunda değişik bir mimari, farklı bir diziliş takibetmeleri ile meydana gelir.