Alloxazine teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Riboflavine yakın olan ve formülü C10H6N4O2 olan bileşim.