Alloxur teriminin tıbbi anlamı; a. biochem. Aloksan ve üre radikali taşıyan.