Alloxuremia teriminin tıbbi anlamı; n. kanda ksantin bazlarının görülmesi, aloksüremi.