Alloxuria teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda ksantin bazlarının görülmesi, aloksüri.