Almen's Test teriminin tıbbi anlamı; Almen deneyi: a) İdrarda albümin belirtimi için; b) Glükoz belirtimi için;