Alogia teriminin tıbbi anlamı; n. Zihin durgunluğu, aptallıkla ilgili afazi şekli.