Alpha Antitoxin teriminin tıbbi anlamı; Alfa antitoksin, Clostridium perfingens'in alfatoksinini tadil eden antioksin.