Alprenolol teriminin tıbbi anlamı; n. Adrenerjik bloker, angina pectoris tedavisinde kullanılır.