Alteonatig teriminin tıbbi anlamı; a. Bir düzeyde kalmayan kıymetini değiştiren.