Alternation teriminin tıbbi anlamı; n. Vücudun tabiatını değiştirme ve ıslah etme.