Alternative teriminin tıbbi anlamı; n. vücudun tabiatını değişitren ve islah eden ilaç.