Alum Bath teriminin tıbbi anlamı; Şap suyu banyosu;