Alum teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Şap (genel formül: R2SO4 R'2 (SO4)3, 24H20 olup burada R tek değerli ve R'de üç değerlidir).