Aluminium teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Al sembolü ile bilinen, atom no: 13 ve Atom ağırlığı: 27 olan kimyasal element.