Aluminum Acetate Solution teriminin tıbbi anlamı; biochem. Astrenjan ve antiseptiktir. Al2O3 ve CH3COOH karışımı;