Alusia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Evham, kuruntu; 2. Sanrı.