Alveolar teriminin tıbbi anlamı; a. Alveola ait, alveoler alveolaris.