Alveoloclasia teriminin tıbbi anlamı; n. Diş yuvasının iç cidarında görülen ve dişin "Luxation"una sebep olan ayrışma veya erime, alveoloklazi.