Amaril teriminin tıbbi anlamı; a. Saru humma ile ilgili.