Amastia teriminin tıbbi anlamı; n. Konjenital olarak memelerin bulunmaması.