Amaurosis teriminin tıbbi anlamı; n. Amoroz: 1. Harici bir değişiklik olmadan göze ariz olan körlük; 2. Kara su illeti.