Amaurotic teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Kör, 2. Bakar kör, 3. Körlükle ilgili.