Amaxophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Araba korkusu, amoksofobi (araba ve nakil araçları önünde, özellikle yol geçmek sırasında duyulan marazi ürküntü).