Ambidextrous, Ambidexter teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Her iki elini ed aynı maharetle kullanabilen kimse; 2. İki eli becerikli.