Ambilevous teriminin tıbbi anlamı; a. Her iki eli de beceriksiz, sakar.