Ambiopia teriminin tıbbi anlamı; n. Tavuk karası hastalığı, çift görme, ambiyopi, diplhopi.