Ambivalent teriminin tıbbi anlamı; a. Birbirine zıt (karşıt) olan iki yönde de kuvvetli, tezatlı.