Amblyaphia teriminin tıbbi anlamı; n. dokunma duyusunun zayıflaması, körelmesi.