Amblychromasia teriminin tıbbi anlamı; n. Donuk boyanma (hücre çekirdeklerinin net olarak boyanmaması).