Amboceptor teriminin tıbbi anlamı; n. See: Immune body.