Amboceptorgen teriminin tıbbi anlamı; n. Amboseptorların doğmasına yol açtığı tasavvur edilen antijen. amboseptorgen.