Ambrain, Ambrein, Ambrin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Ak amberden elde edilmiş olan, beyaz billurlu bir sterol.