Ambulant Clinic teriminin tıbbi anlamı; Hastaların ayaktan muayene ve tedavi edildiği klinik;