Ambulant teriminin tıbbi anlamı; a. 1. Vücudun bir tarafından başka tarafına geçen; 2. Hastayı yatırmağa lüzum göstermeyen; 3. Gezgin, gezici, seyyar, Ambülan, ambulatorius; 4. Değişik, kararsız.