Ambulatorium teriminin tıbbi anlamı; n. Poliklinik.