Ambulatory teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Ayakta kliniğe yatırılmadan yapılan tedavi, ayak tedavisi, 2. ambulant.