Ambylopia teriminin tıbbi anlamı; n. Şifası kabil olmayan göz donukluğu hastalığı,g örme bozukluğu, zayıf görmenin her çeşidi, bulanık görme, ambliyopi.