Ambylyopic teriminin tıbbi anlamı; a. Görme bozukluğuna ait.