Amebiasis teriminin tıbbi anlamı; n. Amipli enfeksiyon.