Amebic (Amoebic) Abscess teriminin tıbbi anlamı; Endamoeba histolytica tesiriyle beliren karaciğer apsesi (suppurative hepatitis), karaciğer apsesi;