Amebic Hepatitis teriminin tıbbi anlamı; Amipli dizanteri'ye bağlı olarak gelişen hepatit;