Ameboid Movement teriminin tıbbi anlamı; Amiplerin hareketine benzeyen hareket şekli;