Ameburia teriminin tıbbi anlamı; n. İdrarda amiplerin bulunması, amebüri.