Amelia teriminin tıbbi anlamı; n. Bir uzvun veya bütün uzuvların doğuştan mevcut olmaması.