Ameliaroside teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Çeşitli söğüt türleri: Para-hydroxy-acetophenone, CH3Co, C6H4O. C6H11O5 yapısında bir glükozid (salinigrin, piceoside, piecin).