Amelioration teriminin tıbbi anlamı; n. 1. İyileştirme, düzeltim; 2. Salah, iyileşme.